SEO Pakalpojumi – Kļūsti Redzams Google

SEO pakalpojumi ir viena no nozīmīgākajām interneta mārketinga stratēģijām, kas nodrošina salīdzinoši* augstu atdevi no investīcijām, ja tās izveidē un izpildē tiek izmantoti nozarē atzīti rīki un darbu veic pieredzējuši SEO speciālisti.

*mūsu darba pieredze rāda, ka ilgtermiņā SEO pakalpojumu stratēģijas izmantošana, klientiem, kas interneta vietni izmanto kā preces vai pakalpojuma pārdošanas rīku, nodrošina augstāku ieņēmumu iegūšanu.

SEO Pakalpojumu Efektivitāte Grafika Veidā

Sporta Industrija, atslēgvārda meklējumu skaits mēnesī 1900

Veidojot un realizējot SEO stratēģijas uzņēmumiem un privātpersonām, optimise.lv interneta mārketinga speciālistu komanda sadarbojas ar attiecīgās nozares speciālistiem, lai nodrošinātu klienta darba specifikai atbilstošus rezultātus.

Mūsu SEO Stratēģija

Laika gaitā apgūstot dažāda veida iespējamās pieejas SEO rezultātu sasniegšanai, mēs esam pārliecinājušies par to, ka tieši vienkāršība un uzsvara likšana uz atsevišķiem, svarīgākajiem jautājumiem, ir pieeja, kas ļauj īstenot augstas kvalitātes SEO stratēģiju. Tam sekojošie rezultāti kalpo par apliecinājumu vienkāršu, uz ilgtermiņa attīstību vērstu SEO stratēģiju efektivitātei.

Analizējot iepriekš sasniegtos rezultātus ir iespējams secināt, ka SEO pakalpojumus var raksturot kā:

 • darbību kopumu, kas ilgtermiņā tiek veiktas balstoties uz profesionālo darba pieredzi, un tiek veiktas kā pilna laika darbs. SEO speciālistu ārējā piesaiste līdz ar to kļūst izdevīgāka par atsevišķas darba pozīcijas izveidošanu uzņēmumā, kas saistāms ar nepieciešamo zināšanu iegūšanas laiku.
 • darbu ar vairāk kā 200 dažādiem faktoriem, kas ietekmē Google algoritma darbību, no kuriem nepieciešams izvēlēties nozīmīgākos, lai uzmanību vērstu uz efektīvāko darbību veikšanu.
 • atzītu rīku un paņēmienu izmantošanu, kas mājaslapas optimizāciju padara vienkāršāku, kā nereti tiek domāts.
SEO Pakalpojumi
Pieteikties SEO konsultācijai

Laika gaitā esam pārliecinājušies par to, ka teju ikviena klienta uzstādītie mērķi ir saistāmi ar ilgtermiņa izaugsmi, kas mums ļauj piedāvāt tādu stratēģiju izmantošanu, kas labākos rezultātus ļauj sasniegt un saglabāt ilgākā laika periodā.

Individuāli izstrādās SEO stratēģijas nosaka, ka atsevišķiem projektiem ir nepieciešams piesaistīt attiecīgās nozares pārstāvjus, kas līdz ar fundamentālu SEO jautājumu atrisināšanu ļauj veikt uz jūsu klientu interešu balstītu piedāvājumu nodrošināšanu.

Liekot uzsvaru uz individuālu klientu vēlamo rezultātu sasniegšanu, mēs apvienojam fundamentālas SEO zināšanas ar katras nozares specifiku. Šāda pieeja ir ļāvusi izveidot dažādus SEO pakalpojumu piedāvājumus, kas tālāk tiek pielāgoti katram klientam individuāli. Līdz ar to, nodrošinot pilnīgu pakalpojumu caurspīdību, ikvienam klientam ir iespējams izvēlēties sev vēlamo pieeju SEO stratēģijas izveidošanai un realizācijai. Mūsu SEO speciālisti rūpējas par to, lai klients izdarītu uzstādītajiem mērķiem atbilstošu izvēli, kas ļautu sasniegt vēlamos rezultātus.

Sekojot līdzi meklētājprogrammu attīstībai, tiek veiktas regulāras izmaiņas individuālu SEO stratēģiju izveidē un īstenošanā, kas nodrošina stabilu pozīciju iegūšanu attiecīgajā meklētājprogramma.

SEO Pakalpojumu Efektivitāte Grafika Veidā

Mēbeļu industrija, atslēgvārda meklējumu skaits mēnesī 2000

Kāpēc Izvēlēties Tieši Optimise.lv Piedāvātos SEO Pakalpojumus?

Mēs piedāvājam konkrētu SEO stratēģiju, bez nekādām slēptām mistiskām SEO aktivitātēm. SEO pakalpojumi iedalās divās daļās, iekšējā SEO un ārējā SEO aktivitātes. Līdz ar to pastāv divi konkrēti plāni un veicamās darbības, kuras nepieciešams veikt katrā no posmiem. Sākotnēji veicam labojumus, kas saistīti ar mājas lapu un pēc tam īstenojot ārējās SEO aktivitātes.

Iekšējā SEO aktivitātes

 • Detalizēts SEO audits
 • Atslēgvārdu analīze
 • Konkurentu un Nozares Izpēte
 • Labojumi mājas lapā atbilstoši audita punktiem
 • Lapas Titles un Metadescription optimizācija
 • Tekstu optimizācija atbilstoši atslēgas vārdiem
 • Attēlu un alt tagu optimizācija
 • Lapas ātrdarbības uzlabošana
 • URL struktūras labojumi
 • Google Analytics un Webmaster konfigurācija
Pieteikties

Ārējā SEO aktivitātes

 • Ārējo linku veidošana
 • Satura mārketings
 • Satura optimizācija
 • Atslēgvārdu monitorings
 • Konkurentu monitorings
 • Ienākošo linku monitorings
 • Atskaišu veidošana
Pieteikties

Izvēloties SEO, kā interneta mārketinga stratēģiju, mūsu klienti ir ieguvuši iespēju sevi pozicionēt kā attiecīgās nozares vadošos pārstāvjus.

Pieteikties SEO konsultācijai
KarlisSEO Pakalpojumi