SEO Pakalpojumi – Kļūsti Redzams Google

SEO pakalpojumi ir viena no nozÄ«mÄ«gākajām interneta mārketinga stratēģijām, kas nodroÅ”ina salÄ«dzinoÅ”i* augstu atdevi no investÄ«cijām, ja tās izveidē un izpildē tiek izmantoti nozarē atzÄ«ti rÄ«ki un darbu veic pieredzējuÅ”i SEO speciālisti.

*mÅ«su darba pieredze rāda, ka ilgtermiņā SEO pakalpojumu stratēģijas izmantoÅ”ana, klientiem, kas interneta vietni izmanto kā preces vai pakalpojuma pārdoÅ”anas rÄ«ku, nodroÅ”ina augstāku ieņēmumu iegÅ«Å”anu.

SEO Pakalpojumu Efektivitāte Grafika Veidā

Sporta Industrija, atslēgvārda meklējumu skaits mēnesī 1900

Veidojot un realizējot SEO stratēģijas uzņēmumiem un privātpersonām, optimise.lv interneta mārketinga speciālistu komanda sadarbojas ar attiecÄ«gās nozares speciālistiem, lai nodroÅ”inātu klienta darba specifikai atbilstoÅ”us rezultātus.

Mūsu SEO Stratēģija

Laika gaitā apgÅ«stot dažāda veida iespējamās pieejas SEO rezultātu sasniegÅ”anai, mēs esam pārliecinājuÅ”ies par to, ka tieÅ”i vienkārŔība un uzsvara likÅ”ana uz atseviŔķiem, svarÄ«gākajiem jautājumiem, ir pieeja, kas ļauj Ä«stenot augstas kvalitātes SEO stratēģiju. Tam sekojoÅ”ie rezultāti kalpo par apliecinājumu vienkārÅ”u, uz ilgtermiņa attÄ«stÄ«bu vērstu SEO stratēģiju efektivitātei.

Analizējot iepriekÅ” sasniegtos rezultātus ir iespējams secināt, ka SEO pakalpojumus var raksturot kā:

 • darbÄ«bu kopumu, kas ilgtermiņā tiek veiktas balstoties uz profesionālo darba pieredzi, un tiek veiktas kā pilna laika darbs. SEO speciālistu ārējā piesaiste lÄ«dz ar to kļūst izdevÄ«gāka par atseviŔķas darba pozÄ«cijas izveidoÅ”anu uzņēmumā, kas saistāms ar nepiecieÅ”amo zināŔanu iegÅ«Å”anas laiku.
 • darbu ar vairāk kā 200 dažādiem faktoriem, kas ietekmē Google algoritma darbÄ«bu, no kuriem nepiecieÅ”ams izvēlēties nozÄ«mÄ«gākos, lai uzmanÄ«bu vērstu uz efektÄ«vāko darbÄ«bu veikÅ”anu.
 • atzÄ«tu rÄ«ku un paņēmienu izmantoÅ”anu, kas mājaslapas optimizāciju padara vienkārŔāku, kā nereti tiek domāts.
SEO Pakalpojumi
Pieteikties SEO konsultācijai

Laika gaitā esam pārliecinājuÅ”ies par to, ka teju ikviena klienta uzstādÄ«tie mērÄ·i ir saistāmi ar ilgtermiņa izaugsmi, kas mums ļauj piedāvāt tādu stratēģiju izmantoÅ”anu, kas labākos rezultātus ļauj sasniegt un saglabāt ilgākā laika periodā.

Individuāli izstrādās SEO stratēģijas nosaka, ka atseviŔķiem projektiem ir nepiecieÅ”ams piesaistÄ«t attiecÄ«gās nozares pārstāvjus, kas lÄ«dz ar fundamentālu SEO jautājumu atrisināŔanu ļauj veikt uz jÅ«su klientu intereÅ”u balstÄ«tu piedāvājumu nodroÅ”ināŔanu.

Liekot uzsvaru uz individuālu klientu vēlamo rezultātu sasniegÅ”anu, mēs apvienojam fundamentālas SEO zināŔanas ar katras nozares specifiku. Šāda pieeja ir ļāvusi izveidot dažādus SEO pakalpojumu piedāvājumus, kas tālāk tiek pielāgoti katram klientam individuāli. LÄ«dz ar to, nodroÅ”inot pilnÄ«gu pakalpojumu caurspÄ«dÄ«bu, ikvienam klientam ir iespējams izvēlēties sev vēlamo pieeju SEO stratēģijas izveidoÅ”anai un realizācijai. MÅ«su SEO speciālisti rÅ«pējas par to, lai klients izdarÄ«tu uzstādÄ«tajiem mērÄ·iem atbilstoÅ”u izvēli, kas ļautu sasniegt vēlamos rezultātus.

Sekojot lÄ«dzi meklētājprogrammu attÄ«stÄ«bai, tiek veiktas regulāras izmaiņas individuālu SEO stratēģiju izveidē un Ä«stenoÅ”anā, kas nodroÅ”ina stabilu pozÄ«ciju iegÅ«Å”anu attiecÄ«gajā meklētājprogramma.

SEO Pakalpojumu Efektivitāte Grafika Veidā

Mēbeļu industrija, atslēgvārda meklējumu skaits mēnesī 2000

Kāpēc Izvēlēties TieÅ”i Optimise.lv Piedāvātos SEO Pakalpojumus?

Mēs piedāvājam konkrētu SEO stratēģiju, bez nekādām slēptām mistiskām SEO aktivitātēm. SEO pakalpojumi iedalās divās daļās, iekŔējā SEO un ārējā SEO aktivitātes. LÄ«dz ar to pastāv divi konkrēti plāni un veicamās darbÄ«bas, kuras nepiecieÅ”ams veikt katrā no posmiem. Sākotnēji veicam labojumus, kas saistÄ«ti ar mājas lapu un pēc tam Ä«stenojot ārējās SEO aktivitātes.

IekŔējā SEO aktivitātes

 • Detalizēts SEO audits
 • Atslēgvārdu analÄ«ze
 • Konkurentu un Nozares Izpēte
 • Labojumi mājas lapā atbilstoÅ”i audita punktiem
 • Lapas Titles un Metadescription optimizācija
 • Tekstu optimizācija atbilstoÅ”i atslēgas vārdiem
 • Attēlu un alt tagu optimizācija
 • Lapas ātrdarbÄ«bas uzlaboÅ”ana
 • URL struktÅ«ras labojumi
 • Google Analytics un Webmaster konfigurācija
Pieteikties

Ārējā SEO aktivitātes

 • Ārējo linku veidoÅ”ana
 • Satura mārketings
 • Satura optimizācija
 • Atslēgvārdu monitorings
 • Konkurentu monitorings
 • IenākoÅ”o linku monitorings
 • AtskaiÅ”u veidoÅ”ana
Pieteikties

Izvēloties SEO, kā interneta mārketinga stratēģiju, mÅ«su klienti ir ieguvuÅ”i iespēju sevi pozicionēt kā attiecÄ«gās nozares vadoÅ”os pārstāvjus.

Pieteikties SEO konsultācijai
KarlisSEO Pakalpojumi